Şirketleri Bekleyen Tehlikeler

Önceki yıllarda şirketler performanslarına göre müşteri odaklı yatırımlara yönelip cirolarını ve karlılıklarını arttırmayı planlar ve kısa, uzun dönem iş planları hazırlarlar ve ona göre de finansmanlarını organize ederlerdi. Kredibilitesi yüksek olan şirketler yurt içi veya yurt dışı kaynaklardan kolay çözüm bulurlardı. Bugün ise küreselleşmeyle birlikte küresel regülasyonlarda da artışlar oldu. En önemlisi Avrupa Birliği uyum normları ki ülkelerin ve de şirketlerin üzerinde yaptırım gücü her geçen gün baskısını daha fazla gösteriyor. Özellikle Küresel ısınmaya yönelik

( yeşil enerji )çalışmalar ile birlikte sürdürebilirlik çalışmaları şirket finansmanlarında gündeme geliyor ki bunlara eksik yaklaşım bankalar, finansman kuruluşları tarafından talepleri geri bile çevrilebiliyor.

Günümüzde yaşanan küresel ısınma ve doğal kaynakların azalması gibi hususlar işletmelerin performanslarını değerlendirmede finansal tablolarında açıkladıkları bilgilere ilave olarak sürdürülebilirlik açıklamalarının da önem ve ihtiyacını artırmıştır. Bu doğrultuda

dünya genelinde işletmelerin sürdürülebilirlik raporlaması yapmaları için paydaşlardan

gelen talep giderek artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Artık işletmeler yalnızca finansal nitelikteki faaliyet ve performans sonuçlarını sunmakla kalmayacak, iş modelleriyle ilgili

olarak çevresel, sosyal ve yönetişimsel açıdan sebep oldukları cari ve potansiyel etkileri de

raporlama gerekliliği getiriliyor.

Şirketler mali müşavirleri ve raporlama yapan denetim firmaları ile sıkı bir iletişime geçerek mevcut yapılarını ayrı bir gözle gözden geçirmelerinde yarar görüyorum.