Küresel ekonomik gelişmeler Romanya’yı ne kadar ve ne zaman etkiler? Bu sene ekonomideki büyüme beklentisi sürdürebilir mi? Küresel olumsuzluklar Avrupa Birliğini ne zaman etkiler. Bunlar hep kafamızı kurcalayan sorular ve net cevap bulmak da çok zor.

 

Avrupa Birliğinin Bahar 2023 Ekonomik Tahmin Raporuna göre, Romanya bazı küresel belirsizliklere rağmen enflasyondaki stebilete , uygulanan sıkı finansman politikaları ve de ticaret partnerlerindeki düşük seviyede seyreden büyümeler nedeniyle Romanya’nın büyümesi 2022'dekinden daha yavaş olsa da devam edeceği tahmin ediliyor. Bunun yanında çekirdek enflasyonun 2023'te zirve yapması ve beklenen enflasyonun da tahmini enflasyon hedefinin üzerinde kalması öngörülüyor. Bunun yanında istihdam’da çok az bir düşüş ve iş piyasalarındaki güçlülük maaş politikalarına olumlu yansıması bekleniyor.

Genel bütçe açığı, vergi kanunu değişiklikleri ve güçlü Gayri Safi Milli Hasılada beklenen güçlü gelir artışı ile Gayri Safi Milli Hasıla içindeki cari harcamalardaki düşüş, 2024 yılında yüzde 4.4'e düşecek. Borçlanmanın ise Gayri Safi Milli Hasılaya oranı 2024'te %46,1'e ulaşması tahmin ediliyor.

 

Romanya’da görünüm şimdilik olumlu olmakla beraber küresel gelişmelere de değinmek istiyorum. Özellikle hızla Dijitalleşen dünyada Yapay Zekanın işsizliği arttırması bekleniyor.Teknoloji devleri personel azaltmaya gideceklerini bir bir açıklamaya başladılar. İngiltere merkezli telekomünikasyon şirketi British Telecom 2030 yılına kadar dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının artması nedeniyle 55 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Yine İngiltere merkezli küresel telekomünikasyon şirketi olan Vodafone, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, şirketin rekabetçi kalma çabalarını gerekçe göstererek önümüzdeki üç yıl içinde 11.000 çalışanını işten çıkarmayı planladıklarını söylediler. Bir enteresan haber de Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın da içinde olduğu dünyanın lider teknoloji şirketlerinden biri olan Meta, maliyetleri düşürmek için onbinlerce çalışanını işten çıkaracağını açıklaması ile hisse senetlerinin değeri borsalarda rekor artışlara neden oldu. Bu yaşananlar istihdamda yapay zeka ile birlikte genel bir acaba sorusunu akla getiriyor. Başka bir nokta ise enflasyonun devam etmesi halinde satın alma gücünün düşmesi ile piyasalarda muhtemel daralmalar görülebileceği de gündemde. Hem bulunduğumuz ülkenin ekonomik gelişmelerini takip ederken, muhakkak küresel gelişmeleri de göz ardı etmemeliyiz.