ROMANYA
Giriş Tarihi : 26-03-2020 19:17

Süresi biten resmi evraklara OHAL sonrası 90 gün ek süre (Oturum izinleri dahil)

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği Romanya'daki vatandaşlarını, koronavirüsün yayılmasını engellemek amaçlı Romen hükümetinin aldığı tedbirler ile ilgili bilgilendirdi.

Süresi biten resmi evraklara OHAL sonrası 90 gün ek süre (Oturum izinleri dahil)

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği Romanya'daki vatandaşlarını, koronavirüsün yayılmasını engellemek amaçlı Romen hükümetinin aldığı tedbirler ile ilgili bilgilendirdi.

Romanya Hükümeti tarafından Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Olağanüstü Hal çerçevesinde çıkarılan 3 sayılı Askeri Direktif uyarınca

1. Aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, kişilerin konutlarını terk etmeleri yasaklanmıştır:
a. Çalışma nedeniyle ev ve iş yeri arasında,
b. Kişiler ve evcil hayvanların zorunlu ihtiyaçları ile profesyonel faaliyetlerin devamının sağlanması için gereken malların ve gıdanın satın alınması amacıyla,
c. Ertelenemeyecek veya uzaktan erişilemeyecek sağlık desteğine ulaşmak amacıyla,
d. Çocuklara bakmak, eşlik etmek; yaşlı, hasta veya engelli kişilere destek amacıyla veya bir aile bireyinin ölümü halinde,
e. Bireysel fiziksel aktivite (grup halinde hiçbir etkinliğe izin verilmeyecektir) veya evcil hayvanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla konut yakınlarında,
f. Kan bağış merkezlerine kan bağışlamak amacıyla,
g. İnsani yardım ve gönüllülük amacıyla,
h. Tarımsal faaliyetler için,
i. Çiftçilerin tarımsal ürünlerini pazarlamaları amacıyla.

2. 65 yaş üzeri kişilerin konutları dışına çıkabilmeleri yalnız saat 11.00-13.00 arasında ve yukarıda (1. maddede) belirtilen gerekçelerden a, b, c, d, e için mümkün olacaktır. Bu kişilerin 11.00-13.00 saatleri dışında dışarı çıkabilmeleri yalnızca çalışma nedeniyle ve tarımsal faaliyet amacıyla olduğu sürece izin verilecektir.

3. Yukarıda sözü geçen tüm hareketleri gerekçelendirmek üzere aşağıdakiler gereklidir:
a. Kanun icra yetkililerinin talebi üzerine bütün çalışanlar, işveren tarafından verilmiş bir kimlik belgesini veya çalışma belgesini ibraz etmek zorundadırlar.
b. Diğer kategoriler (yani bireysel işyeri sahipleri, aile şirketi üyeleri, serbest meslek sahipleri, “freelance” çalışanlar/bağımsız sözleşmeli çalışanlar) ve tarım sektöründe çalışanlar bireysel olarak hazırladıkları yazılı bir beyanname ibraz edeceklerdir.
c. İşveren tarafından verilen veya bireysel olarak hazırlanan belgeler dijital ortamda da (akıllı telefon, tablet veya başka dijital aygıtlar) ibraz edilebilir.

4. 25 Mart 2020 saat 12.00 itibariyle Romanya’ya giriş yapan herkes, geldikleri ülkeye göre (sarı veya kırmızı bölgeler) bireysel veya toplu karantina altına alınacaktır.
[Türkiye “sarı” bölgede yer almakta olup, Türkiye’den gelen kişiler, son 14 günde “kırmızı” bölgelerde yer alan ülkeleri ziyaret etmedikleri takdirde, 14 gün boyunca bireysel olarak evlerinde karantina altında kalacaklardır. Romen makamları sık sık yapılan kontrollerde bu kurala uyulduğunu kontrol etmektedirler. Bu kurala uymamanın para cezası, toplu karantina gibi idari yaptırımları olduğu gibi yol açabileceği sonuçlar bakımında cezai sorumluluğu da sözkonusu olabilecektir.]

5. 25 Mart 2020 saat 23.00 itibariyle, Romanya ile Fransa ve Almanya arasındaki tüm ticari uçuşlar 14 günlüğüne durdurulacaktır. Bunun istisnası kargo, posta uçuşları, insani yardım uçuşları, acil tıbbi yardım uçuşları ve izinli teknik uçuşlardır.

6. Deniz yoluyla veya nehir yoluyla gelen deniz araçları, son durak yaptıkları limanın sarı veya kırmızı bölgede bulunmasına bağlı olarak 14 günlük bireysel veya toplu karantina hükümlerine tâbi olup bu araçların Tuna nehrinde veya kıyılarda limanlara erişimleri aşağıdaki iki limanla sınırlanmıştır:
a. Karadeniz’den gelen deniz taşıtları için Sulina limanı,
b. Bastroe Kanalından gelen deniz taşıtları için Tuna - 44. deniz mili.

7. Romen kamu makamları tarafından verilmiş olan belgelerden süresi Olağanüstü Hal içinde sona erenler, Olağanüstü Hal’in bitiminden itibaren 90 günlük süre içinde değiştirilebilir/yenilenebilir. [Oturum izinleri de bu kapsamda değerlendirilmektedir.]