EKONOMİ
Giriş Tarihi : 16-12-2019 22:01   Güncelleme : 05-03-2020 00:30

Avro bölgesinde ekonomik riskler

Cüneyt Türktan'ın kaleminden...

Avro bölgesinde ekonomik riskler

Yeni Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve para konularının yönetim merkezi Christine Lagarde ekonomik belirsizliklerin arttığına dikkat çekti
   Uluslararası Para Fonu (IMF) in eski ve Avrupa Merkez Bankasının yeni Başkanı Christine Lagarde, 22 Kasım Cuma günü Avrupa Merkez Başkanı olarak Frankfurt’taki Avrupa Bankacılık Konferansı’nın ilk konuşmasında Avrupa için yeni bir karma ekonomik model çağrısında bulunurken küresel ticaretteki yapısal değişikliklere ve geleneksel ekonomik modellerdeki olumsuzluklara dikkat çekti.
   Devam eden ticari gerilimler ve jeopolitik belirsizlikler geçen yıla göre dünya ticaretindeki büyümenin yavaşlamasına çok büyük negatif etkisine olduğunu ve bu durumun büyük finansal krizden bu yana küresel büyümeyi en düşük seviyeye, yarı yarıya indirdiğini belirtti.
   Özellikle gelişmekte olan piyasaların yönlendirdiği dış talepten iç talebe, yatırımdan tüketime ve imalattan hizmetlere kadar küresel bir değişim görüldüğünü belirtti.
   Gelişmekte olan ekonomiler, büyümelerini artırmak için küresel ticaret ve tedarik zincirlerine güvenirken ticari çatışmaların ve teknolojiye bağlı yapıların ortaya çıkmasının bu ekonomik modelleri bozduğunu, ve bunun Avrupa için de geçerli olduğunu söyledi.Buna ilaveten ‘’Yeni teknolojiler geleneksel tedarik zincirlerini ve işyeri organizasyonunu bozduğundan ve iklim değişikliğinden kaynaklanan potansiyel yeni riskler ortaya çıktığından dünya ticareti yeniden yapılanmaya başladı. Bütün bunların Avrupa dışındaki sektörler açısından çok etkili olduğunu ve doğal olarak avro bölgesini de etkilediğini söyledi.
   Dünya ekonomisinin , uluslararası ticarete ve son on yılda daha da büyümek için yeni pazarlar açmaya odaklandığına değinirken ABD dahil bazı ülkelerin kısa bir süre önce çok taraflı ticaretten uzaklaşıp duyguları besleyen ve zaman zaman finansal piyasaları sarsan ekonomik belirsizlikleri de körüklediğinin altını çizdi.
   Lagarde, euro bölgesinin bu yeni gerçeklere adapte olması ve Avrupa Birliği içinde büyümeyi hızlandırması gerektiğinin üzerinde önemle durdu.
   Avrupa'nın bu zorluklara cevap vermek için yenilik ve yatırım yapması ve uzun vadede rekabetçiliğini koruması gerektiğini buna karşın alışılan ticarette yüksek büyüme oranlarının da ortadan kalktığının öngörülerek hareket edilmesini tavsiye etti.

   Avrupa Merkez Bankasının Eylül ayında yayınlanan tahminlerine göre, avro bölgesi bu yıl % 1,1, 2020'de ise % 1,2 oranında büyüyecek. Bunlar, Haziran ayında yapılan tahminlerin de altına düşürüldü. Lagarde, avro bölgesinin çok taraflı ticarete açık kalması gerektiğine inanırken, kendi iç pazarlarından da yararlanması gerektiğini söyledi. Özet olarak avro bölgesi içinde üye ülkelerin dahili ticaretle kendi kendine yetinmesinin büyümenin devamı açısından şart olarak öne sürdü. Avrupa'nın daha yüksek iç talep ve uzun vadeli büyüme oranlarını ortaya çıkarmak için potansiyelini tam olarak kullanan bir ekonomi modeli yaratması gerekliliğine değindi.
   Lagarde, euro bölgesi liderlerine daha fazlasını yapma konusundaki baskılarını yeniledi. Görüşüne göre, problemler üye devletlerin ortak konusu olduğu için ortak bir çözüm istedi. Bununla birliktelik hedeflenip yeni bir karma Avrupa ekonomik politikası üzerinde çalışılmasının önemine değindi. Yani avro bölgesinde ortak ekonomik hedefler görmek istiyor.
   Öyle ki global belirsizlikler ve Avro Bölgesinin büyümesindeki yavaşlama Avrupa Birliğinde farklı bir ekonomik politika ve yeni bir yapılanma ortaya çıkaracak. Hepimiz açısından ekonomik belirsizliklerin riskini azaltmak için yönetimsel tedbirleri almak ve dikkatli hareket bir müddet için şart görünüyor.