TÜRKİYE
Giriş Tarihi : 13-04-2023 21:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışındaki Türklere müjdeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 6 bölümden oluşan AK Parti Seçim Beyannamesi’nin 5. bölümü yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurtdışındaki Türklere müjdeler

Ak Parti Seçim Beyannamesi’nin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. 6 bölümden oluşan beyannamenin 5. bölümü “Türkiye Ekseni”nde ise yurt dışında yaşayan vatandaşlara TOKİ evleri vaadinde bulunuldu.

Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Seçim Beyannamesi’nde yurt dışında yaşayan gençlere ilişkin, “Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında ülkemize getireceğiz” vaadine yer verildi. 

YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR

"Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye’de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak."

YURT DIŞINDAN GELEN OTOMOBİLLERDE 185 GÜN ŞARTI 30 GÜNE DÜŞÜYOR

"Geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirebilmesi için, yurt dışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz."

YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK YENİ TOKİ PROJELERİ BAŞLATACAĞIZ

- Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olmak üzere farklı illerimizde yeni TOKİ projeleri başlatacağız.

- Aile ataşeliklerimizin sayısını arttıracağız.

- Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız.

KONSOLOSLUK İŞLEMLERİ KOORDINASYON KURULUNUN KURULMASI

Konsolosluk işlemleri için internet ortamı üzerinden on başvuru imkânı getireceğiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik faaliyetleri bulunan kamu kurumları için bir koordinasyon kurulu oluşturacağız.

GEZİCİ KONSOLOSLUK

Gezici konsolosluk hizmeti sayısını artıracağız.

E-TEBLIGAT

E-tebligat uygulamasını yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yaygınlaştıracağız

ÇİFT DİLLİ ANAOKULU

Okul öncesi ana dil yetkinliği ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çift dilli anaokulu çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN 10 BİN GENCİMİZİ HER YIL EĞİTİM, KARİYER GELİŞİMİ VE KÜLTÜREL PROGRAMLAR KAPSAMINDA ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ

- Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl eğitim, kariyer gelişimi ve kültürel programlar kapsamında ülkemize getireceğiz.

- Yurt dışında yaşadıkları ülkelerde askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde askerliklerinin Türkiye’de tanınmasını sağlayacağız.

- Yurtdışındaki vatandaşlarımızın tatil dönemlerinde ülkemize THY ile gelip dönebilmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.

- Türkiye’den gönderilen öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi amacıyla yerinden öğretmen ve din görevlisi istihdam edilmesine yönelik düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

- Çevremizde barış ve refah kuşağı oluşturmak için ikili ilişkilerimizde normalleşme süreçlerine devam edeceğiz.

- Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasını, bu ülkelerde terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasını ve Irak’ta kapsamlı ve kalıcı bir istikrarın sağlanmasını esas alan politikamızı sürdüreceğiz.

AB’YE TAM ÜYELİK MÜZAKERELERİMİZİ SONUÇLANDIRMAK ÜZERE ADIMLAR ATACAĞIZ

- AB ile ilişkilerimizi olumlu gündem temelinde şekillendirerek tam üyelik müzakerelerimizi sonuçlandırmak üzere adımlar atacağız. Gümrük Birliği’nin güncellenmesini sağlayacağız.

- Avrupa güvenlik ve savunma mimarisinin güçlü ve etkili bir parçası olmaya ve NATO üyeliği çerçevesindeki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Türkiye’siz Avrupa’da güvenlik ve istikrarın sağlanması mümkün değildir.

- ABD ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve eşit ortaklık temelinde geliştireceğiz. Kurduğumuz stratejik mekanizmayı güçlendirerek başta PYD/ YPG, FETÖ ve yaptırımlar konuları olmak üzere ülkemizin güvenlik önceliklerine uygun somut adımların atılmasını sağlayacağız. ABD ile ekonomik ilişkilerimizde 100 milyar dolarlık hedefe önümüzdeki beş yıllık dönemde ulaşmak için kurduğumuz ekonomik mekanizmaları etkin şekilde kullanacağız.

- Rusya ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi, enerji alanındaki iş birliğimizi devam ettireceğiz. Suriye ve Ukrayna meselesi başta olmak üzere bölgesel sorunların uluslararası hukuk ilkelerini gözeterek barışçıl bir şekilde çözümünü destekleyeceğiz.

- Filistin meselesindeki pozisyonumuz iki devletli çözüm zemininde İsrail’in işgal ettiği topraklardan geri çekilmesidir. Tarihi bağlarımız ve vicdani hassasiyetlerimiz çerçevesinde Filistin davasını her vesileyle hatırlattığımız temel ilkeler temelinde desteklemeye devam edeceğiz.

- Körfez ülkeleri arasındaki normalleşme sürecini desteklemeye devam edeceğiz.

TÜRK DÜNYASI ALTYAPI VE YATIRIM BANKASI KURACAĞIZ

- Türk Dünyası Altyapı ve Yatırım Bankası kurarak yenilikçi endüstrilerin desteklenmesini sağlayacağız. Türk Devletler Teşkilatı üyeleri arasında ortak televizyon yayınları, sanat fuarları ve eğitim iş birlikleri ile çok boyutlu entegrasyonu teşvik edeceğiz. TDT üyeleri ile çok taraflı uluslararası kuruluşlarda eşgüdüm ve ortak tavır konusunda koordinasyona özel önem göstereceğiz.

- Onlarca yıldır, işgal, terör, dış müdahale ve istikrarsızlığın pençesinde acı çeken Afgan halkının tamamını kucaklayan bir siyasi sistemle yönetilmesi ve ekonomik hayatın düzenlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu bağlamda, Afgan kadınlarının başta eğitim olmak üzere toplum hayatının tüm veçhelerine katılmasına özel önem vereceğiz.

- Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda, tüm coğrafyalarla ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirecek ve çeşitlendireceğiz.

- Gelecek nesillere karşı en büyük mesuliyetimiz olan sürdürülebilir bir çevre ve iklim bırakabilmek için ilan ettiğimiz 2053 yılı için net sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi hedefleri doğrultusunda tüm çabamızı sarf edeceğiz.

TERÖR SINIRLARIMIZDAN TEMİZLENENE KADAR ASKERİ ALANDAKİ MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

- Sivil-asker ilişkilerinin demokratik denetimini daha da tahkim ederek ülkemizi bu konuda daha ileri bir noktaya taşıyacağız.

- Terörle mücadele alanında son terörist etkisiz hale getirilene ve terör sınırlarımızdan temizlenene kadar askeri alandaki mücadelemize devam edeceğiz.

- FETÖ, PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle ve ülkemiz aleyhindeki propaganda faaliyetleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

- Birinci önceliğimiz yeni göç dalgalarının önlenmesi ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin uluslararası hukuka uygun şekilde gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi vatanlarına dönüşlerinin sağlanmasıdır.

- Düzensiz göçün önlenmesi ve ülkemize yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi için sınır güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye Ekseni, Hemen Şimdi Medeniyetimizden aldığımız ilham, tarihten aldığımız güç ve geçmiş tecrübelerimiz ışığında ülkemizi Akil, Adil ve Erdemli bir güce dönüştürerek Türkiye Eksenini inşa edeceğiz.”

AdminAdmin