Romanya Senatosu 18 haziran sali günü gerçekleşen genel kurulda, Hükümet tarafından Vatandaşlık Kanunu'na getirilen ve en az 10 yıl bir Romanya vatandaşıyla evli olan ve yurtdışında yaşamış olmuş olan bir yabancıya dahi talep etmesi halinde Romanya vatandaşlığı verilmesini öngören ek tasarıyı onayladı.

   Yasa değişikliği PSD Senatörü Robert Cazanciuc tarafından önerildi, Hukuk Komitesi tarafından da kabul edildi ve Senato genel kurulu tarafından onaylandı. Mevcut mevzuatın, Romenlerle evli yabancı vatandaşların vatandaşlık alabilmeleri için en az beş yıl Romanya'da yaşamış olmalarını şart koştuğunu kaydeden senatör, bunun "bir engel" teşkil ettiğini ve bu tasarıyla "engelin aşılacağı" umudunu dile getirdi. Tasarı ayrıca Romanya vatandaşlığının kazanılması için gerekli tedbirleri ve hileli kazanımı önlemeye yönelik kuralları da öngörüyor. Böylece, Romanya vatandaşlığına başvuran kişiler için biyometrik kontroller öngörülüyor.

   21/1991 sayılı Romanya Vatandaşlık Yasası'nın değiştirilmesi ve tamamlanmasına ilişkin tasarının karar alma organı Temsilciler Meclisi'dir

Advert

Advert

Advert