Garanti BBVA Romanya 2023 yılında 177 milyon lei net kâr ve 521 milyon lei faaliyet geliri elde etti. Bu sonuçlarla banka, bir önceki yıl için belirlediği hedeflere başarıyla ulaştı.

   Garanti BBVA, hem kredilerde hem de mevduatlarda güçlü sonuçlar kaydederek bankanın güçlü ve dengeli bir portföy sürdürmeye odaklandığını yansıttı.

   Böylece Garanti BBVA, 2023 yılında %7 artışla 9,2 milyar RON tutarında toplam kredi ve 2022 yılına kıyasla %15 artışla yaklaşık 12 milyar RON tutarında mevduat kaydetmiştir. Bu artışlar, hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin bankaya olan güvenini vurgulayan Kurumsal, Bireysel ve KOBİ olmak üzere tüm iş segmentlerindeki büyümeden kaynaklandı.

   Garanti BBVA tarafından bireysel müşterilere verilen krediler %19 artışla 4 milyar lei'i aşarken, KOBİ'lere verilen krediler %10 artışla 2,4 milyar lei'e yükseldi. Benzer şekilde, bireysel mevduatlar %21 artışla 4,4 milyar leyi'e, KOBİ mevduatları ise %22 artışla 3,7 milyar lei'e yükseldi.

   Garanti BBVA Romanya CEO'su Mustafa Tiftikcioğlu yaptığı açıklamada, “2023 yılında Garanti BBVA, Romanya'daki tarihinin kârlılık açısından en iyi yılı olan bir önceki yıla göre stratejik açıdan önemli birçok ilerleme kaydetmeye devam etti. Kısacası, geçen yıl müşterilerimizi artan bir kredi portföyüyle destekledik ve tüm segmentlerde müşteri mevduatlarında büyüme gördük: Kurumsal, Bireysel ve KOBİ. Bu durum hizmetlerimize duyulan güvenin arttığını göstermekte ve bankanın finansal istikrar ve refahın desteklenmesindeki rolünün altını çizmektedir. Müşterilerimizi faaliyetlerimizin merkezine koymaya devam edeceğiz ve onların bankanın ürün ve hizmetleriyle etkileşimlerini iyileştirmek için bir dizi yatırım yapmayı planlıyoruz.” dedi.

2023 yılında bankanın toplam aktifleri 15,2 milyar lei'nin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca Garanti BBVA, müşteri sayısında %5'lik bir artış kaydederek erişimini ve erişilebilirliğini güçlendirmiştir. Banka ve kredi kartı ihracı da 2023 yılı sonuna kadar %6 oranında artış gösterdi.

   Bu sonuçlarla Garanti BBVA, sağlam bir iş modeli, iyi seçilmiş stratejik girişimler, inovasyona odaklanma ve ekip bağlılığını yansıtarak, ekonomik öngörülemezliğe rağmen dayanıklılık göstermiş ve 2023 yılı için finansal hedeflerine ulaştı.

Advert

Advert

Advert