GÜNCEL
Giriş Tarihi : 12-01-2023 23:16

DUYURU

DUYURU

Malumları olduğu üzere, 2 Ocak 2023 tarihli ve 32061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği’nin 10. maddesi şu şekilde değiştirilmiştir:

 

“Türkiye Cumhuriyeti tarafından yurt dışında açılan okullar ile 17/06/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu’na göre yurtdışında faaliyet gösteren okullardan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler denklik işlemine tabi tutulmaz. Bu öğrencilerin; tasdikname, diploma ve diğer öğrenim belgelerine göre aynı türdeki okullara kayıtları yapılır ve dosyaları okullarından istenir. Ülkemizde merkezî sınavla ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kayıt-kabul ve nakiller ise söz konusu okulların ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

AdminAdmin