2023’ün Eylül ayında İstanbul’da düzenlenen Kurultayımız sonucunda Dünya Türk İş Konseyimizin Balkanlardan sorumlu ülke temsilcilerimizle bir aradayız. Balkanlar, Türkiye için hem tarihsel hem de stratejik nedenlerle büyük öneme sahiptir. Bu nedenle Türkiye, Balkanlar'daki istikrarı ve iş birliğini teşvik etmeye yönelik çeşitli diplomatik, ekonomik ve insani girişimlerde bulunmaktadır. Bizlerde DTİK ailesinin bir ferdi olarak bu önemli platformun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

DTİK olarak mottomuz Diaspora Diplomasisi’dir. Bu diplomasi faaliyetlerimizle ekonomik ve akademik olarak kalkınmış, Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanları arasında bir koordinasyon ve network oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu sebeple DTİK, yurt dışındaki Türk kökenli STK’ları ve diaspora temsilcilerinin daha çok ilişki içinde olmasını, daha çok ticaret ve yatırım yapmasını, her birinin daha güçlü olmasını amaçlayan bir platformdur.

*Türkiye ve Romanya Balkanlar'da birbirlerinin en büyük ticaret ortaklarıdır.

Romanya’da yaşayan Türk nüfus daha çok Dobruca, Köstence alanlarında ve yaklaşık sayıları 35.000. Bu bölgelerde yaşayan Türkler, sadık bir Romanya vatandaşı olarak görülmekle birlikte, kendi özünü ve kültürler değerlerini korumak için de mücadele etmektedir. Günümüzde Romanya Türkleri, Türkiye ile Romanya’yı birbirine yakınlaştırmada da önemli katkılar sunmaktadır.

Balkanlardaki hem yoğun nüfusa sahip hem Türk yatırımlarının güçlü olduğu ülkelerden biri.

*Başlıca ihraç ürünlerimiz: Otomotiv yedek parçaları, taşıt araçları, demir çelik ürünleri, tarım ürünleri, makine sanayi ürünleri.

*Başlıca ithal ürünlerimiz: Demir çelik hurdası, demir çelik mamulleri, işlenmiş petrol ürünleri, taşıt araçları, telefon cihazları, otomotiv yedek parça, ayçiçeği tohumu, kimyasal gübre.

*Romanya, 7,5 milyar dolara yaklaşan yatırım sermayesiyle bölgedeki Türk yatırımları için bir merkez haline gelmiştir. Romanya’da kayıtlı Türk firması sayısı 16 binden fazla olup, bunun 7 bine yakını aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Romanya’da ayrıca çok sayıda şubesi bulunan iki Türk bankası (Credit Europe ve Garanti Bankası) faaliyet göstermektedir.

*2022 yılında ülkemizi 886.555 Romen turist ziyaret etmiştir.

*Romanya’da 2018 yılı bilançolarına göre en çok ciro yapan 1000 büyük şirket arasında 9 Türk şirketi var.

*İlk ondaki firmaların 2016 – 2022 döneminde genel ciro artışına paralel bir şekilde ciro artışı gösterdiklerini tespit edilmektedir. 2016’da 4,25 milyar ley seviyesinde olan ilk 10 firma cirosu 2022’de 9,1 milyar ley seviyesine çıkmıştır.

Kökleri oldukça eskilere uzanan siyasi iliflkiler ve bölgede oluflan yo¤un Türk Nüfusu sebebiyle, Türk kültürünün Romen kültürü üzerinde bugün bile canlılığını koruyan derin etkileri olmuştur. Bu, aynı zamanda iki toplum arasında karşılıklı dostluk ve güven duygusunun oluşmasına sebep olmuş ve Romenler diğer milletlerden ancak Türklerin sözüne güvenebileceğine inanmışlardır. Önce Macar ve Leh, daha sonra da Slav (Rus) yayılmacılığı karşısında Osmanlılarla anlaşmayı tercih eden Romenler, Türklere mücadele ederek değil, onların himayesinde siyasi kimliklerini koruyabileceklerine inanmşlardır. Romen tarihçileri, kendilerinin Osmanlılar sayesinde Slav Toplulukları arasında bir Latin adası olarak kalabildiklerini söylerler. Bu yakın münasebetlerin sonucu Romen prenslikleri, 15. yüzyıldan itibaren Türk dilini öğrenme ve Türk kültürünü tanıma konusunda özel bir gayret sarf etmişler; gerek tercüman yetiştirmek, gerekse patrikhanede din eğitimi aldırmak amacıyla birçok boyar (toprak beyi) çocuğunu İstanbul’a göndermişlerdir.

DTİK – Dünya Türk İş Konseyi, yurt dışında mukim Türk kökenli ve Türkiye dostu iş insanlarını bir araya getirerek güçlü iletişim ağı sayesinde etkin bir tecrübe paylaşım platformu sağlayarak, yurt dışındaki Türk yatırımlarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Ekonomik olarak kalkınmış ve yaşadıkları ülkenin sistemine entegre bir Türk toplumunun ana vatana daha çok katkıda bulunacağı varsayımıyla hareket eden DTİK, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun ve Türk şirketlerinin ekonomik gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

Öncelikle, Türkiye ve Romanya arasındaki uzun ve sağlam ticari ilişkilere olan desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Türkiye ve Romanya, Balkanlar'da birbirlerinin en büyük ticaret ortaklarıdır. Bu ilişkiler, sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel bağlarla da güçlenmiştir.

Romanya'da yaşayan Türk nüfusu, özellikle Dobruca ve Köstence bölgelerinde yoğunlaşmış olup, yaklaşık 35.000 kişidir. Bu vatandaşlarımız, Romanya'ya sadık bir şekilde hizmet etmenin yanı sıra kendi kültürel miraslarını da korumaktadırlar. Günümüzde, Romanya Türkleri, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Balkanlar'da hem yoğun nüfusa sahip hem de Türk yatırımlarının güçlü olduğu ülkelerden biri olan Romanya, bölgedeki Türk yatırımları için bir merkez haline gelmiştir. Romanya'daki Türk firmalarının sayısı 16 binden fazladır ve bunlardan 7 bini aktif olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Romanya'da faaliyet gösteren Credit Europe ve Garanti Bankası gibi Türk bankaları bulunmaktadır.

İhracat ve ithalat alanında da önemli adımlar atmaktayız. Türkiye'nin başlıca ihraç ürünleri arasında otomotiv yedek parçaları, taşıt araçları, demir çelik ürünleri, tarım ürünleri ve makine sanayi ürünleri yer almaktadır. Romanya'ya yapılan Türk yatırımları yaklaşık 7,5 milyar doları bulmuştur.

Ayrıca, turizm alanında da iş birliğimiz gelişmektedir. Geçtiğimiz yıl, 886.555 Romen turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Bu, turizm sektöründeki iş birliğimizin güçlü bir göstergesidir.

Romanya'daki Türk şirketlerinin başarısı da göz ardı edilmemelidir. 2018 yılı itibarıyla, Romanya'nın en büyük 1000 şirketi arasında 9 Türk şirketi yer almaktadır. Bu şirketlerin ciroları, 2016 ile 2022 arasında istikrarlı bir şekilde artmıştır.

Alt yapı, sanayi, inşaat ve lojistik alanlarında biz Türkler olarak varız; geleceğe yönelik olarak yazılım, iletişim teknolojileri gibi kısımlarda da mümkün olan en kısa zamanda varlığımızı daha da kuvvetlendirmeliyiz.

İş insanları, yatırımcılar, profesyonel çalışma hayatında bulunanların yanında DTİK olarak Genç DTİK projesiyle öğrencilere; Friends of Türkiye projesiyle de Türk dostu yabancı vatandaşlara da ulaşıyoruz.

DTİK üyeleri, dünyanın dört bir yanındaki diğer üyelerin aktarımları sayesinde yalnızca Türkiye’den ve yaşadıkları ülkeden değil; DTİK ağının yayıldığı tüm ülkelerden ve bu ülkelerdeki iş ve kariyer fırsatlarından haberdar olmaktadırlar.

Güçlü kaynak ağı ve geniş imkanlarıyla sizlerden gelen istek ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırabiliriz.

Türk yatırımlarını hem nicelik hem nitelik olarak artırmanın önemini kavramış olarak birbirimize yardım etmek ve birlikte büyüme çağrısı yapmak işitiyoruz. Çünkü Türk şirketleri, Türk iş insanları ve yatırımcıları Avrupa’da önü alınamaz şekilde ilerliyor ve gelişiyor. Bu ilerleme ve gelişmeyi belli bir sistem ve program dahilinde birlikte devam ettirmeliyiz.

Anavatanımızda; siyasi, ekonomik ve sosyal olarak daha güçlü olurken, diasporamız ile bağımızı daha fazla arttırıp onların gelişimine katkı sağlayarak, bu topraklara ait olan değerlerimizle, yenidünya düzeninde daha fazla söz sahibi olmayı amaçlıyoruz.

Bu kapsamda DTİK Romanya Temsilciği olarak yukarıda ifade edilen amaç ve hedefler doğrultusunda Romanya’nın geneline yaygınlaşacak şekilde DTİK yapısında yer almak isteyen ve bu yapıya güç verecek şehir temsilcilerini belirleyerek, Büyükelçiliğimiz, Ticaret Ataşeliğimiz, TİAD ve Romanya’da yerleşik kurumlarımızla çok yakın işbirliği içinde çalışacağız.

Elbette bu doğrultuda tüm iş camiamızı desteğine büyük ihtiyaç duyulacaktır. Bu nedenle siş adamlarımızı DTİK Üyesi olmaya davet ediyor, saygılar sunuyoruz.

Advert

Advert

Advert