Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü - 28.12.2023 ila 31.12.2023 tarihli Resmi

Gazetelerde yayımlanan yasal düzenlemelere göre:

 

- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli vatandaşlarımız ile

ülkemizde oturum izni almış emekli yabancıların taşıtlarına verilen geçici ithalat izin

sürelerinin tamamlanmasından önceki son üç ay içerisinde yapılacak başvuruya istinaden kişi

ve taşıtın yurtdışına çıkış yapmasına gerek bulunmaksızın bu sürelerin yeniden verilmesi

imkanı sağlandığı,

 

-Bununla birlikte, mücbir sebep ve beklenmeyen haller saklı kalmak üzere, verilen geçici

ithalat sürelerinin tamamlanmasından sonra başvuru yapılması durumunda bu düzenlemeden

yararlanılması mümkün değildir.

 

-Taşıtını 4 yıl Türkiye'de bulundurduktan sonra yurtdışına çıkaran yurtdışından

emekli vatandaşlarımız, taşıtları ile birlikte en az 185 gün yurtdışında bulunmaları halinde

bu haktan yeniden yararlanabileceklerdir.

 

https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar

Advert

Advert

Advert