E-learning (E-öğrenme), dijital medyada gerçekleşen öğrenme sürecini ifade eden oldukça yeni bir kavramdır ve farklı endüstrilerde yaygın kullanımı son on yılda gerçekleşmiştir. Ancak COVID-19 pandemisi, çalışanların "yeni normal" olarak benimsedikleri derin, eşi benzeri olmayan dönüşümlere neden olmuş ve bu da çalışanların güncel kalmalarını sağlamak için kuruluşların teknolojik platformları kullanma ihtiyacını  daha da artırmıştır.

   Deloitte araştırması, küresel şirketlerin %95'ten fazlasının pandeminin ardından sanal egitim çözümlerini uyguladığını ve kullandığını ortaya koyarken, bunların %25'ten fazlasının 3 ila 5 yıllık bir zaman diliminde sanal hizmet ve egitimleri öncelikli olarak değerlendirdiğini ve dijital yetenek eksikliğinin halen bir zorluk olarak kaldığını belirtmiştir.

   E-öğrenme çözümleri, özellikle uluslararası, farklı sektörler ve coğrafyalarda öğrenme standartlarına ve metodolojilerine yetişme ihtiyacı nedeniyle Romanya'da da giderek popüler hale gelmektedir ve bu trendin önümüzdeki yıllarda hızlanması beklenmektedir. Diğer yandan, kuşak değişimi ve işgücünde milenyum, Y ve Z kuşaklarının öneminin artması, ayrıca küresel piyasa üzerindeki yeni çıkan önemli konular üzerinde insanları eğitme ihtiyacı göz önüne alındığında, özellikle dürüstlük veya dolandırıcılık gibi konular için etkileşimli dijital öğrenme araçları bir zorunluluk ve sorumluluk haline gelmektedir.

İşletmelerin finansal ve itibari risklerini azaltarak yeni bir öğrenme ve beceri geliştirme dönemine geçiş yapması

Yüksek hızlı internetin ve erişilebilir teknolojinin ortaya çıkmasıyla birlikte, tamamen sınıf eğitimine ek olarak çevrimiçi veya hibrit formüllere geçiş daha da kolay hale gelmiştir. Özellikle öğrenenlerin dikkat süreleri önemli ölçüde azaldığından profesyonellerin uzun süreli sınıf eğitimi sürelerinde dikkatlerini korumaları giderek zorlaşmaktadır ve araştırmalar, e-öğrenmenin içerik edinimi açısından daha verimli olduğunu göstermektedir, çünkü öğrenme ihtiyacı ile iş rutini arasındaki mesafeyi azaltır. Bu nedenle, sanal öğrenme sadece daha ilgi çekici ve etkili değil, aynı zamanda daha uygun da olup, çalışanların şirket tarafından hazırlanan ve öğrenen merkezli içerikle kendi hızlarına, kendi zamanlarında uzaktan eğitim almalarına olanak tanır. Öte yandan, uzak ofislerde farklı zaman dilimlerinde bulunan geniş kitlelere sanal öğrenimleri aynı anda yaymak, farklı coğrafyalarda bütünlük ve uyumluluk kültürü oluşturmaya yardımcı olur. Deloitte araştırmasının da bulduğu gibi, şirketlerin %53'ü öğrenim hedeflerini iş sonuçlarına uyarlama konusunu "bir numaralı öncelikleri" olarak belirlemiş ve iş gelişimi ve paydaş ilişkileri açısından anahtar olarak değerlendirmiştir.

   Örneğin, dolandırıcılık farkındalığı konusunda şirket personelini eğitmek, farklı coğrafyalardaki kavramsal çerçeveleri ve örnekleri, vakaları ve en iyi uluslararası uygulamaları paylaşmak, tüm bunları entegre öğrenim platformlarında sunmak, hem yurtiçinde hem de yurtdışında olası finansal ve itibari zararlardan korunmak için esastır. Çalışanlara ve liderlere, dolandırıcılık ve kötü davranışlarla ilgili potansiyel uyarı işaretlerini ve kırmızı bayrakları nasıl tespit edeceklerini, dolandırıcılık türlerini ve etkilerini nasıl anlayacaklarını, şüpheli davranışları nasıl belirleyeceklerini, ancak en önemlisi politika ve prosedürlere uyum sağlamayı ve bireysel ve takım bazında etik davranışa bağlılığı nasıl göstereceklerini öğretilir.

E-learning (cevirimici egitim), dolandırıcılık ve düzensizliklere sıfır tolerans kültürü oluşturmaya katkıda bulunabilir.

E-learning’in ana özelliklerinden biri, önceden erişilemeyen bilgilere erişimi kolaylaştırabilmesidir. Kurumsal Denetim alanında konuşursak, Operasyonel Risk, Para Aklama, Dolandırıcılık ve Yolsuzluk gibi konular Doğu Avrupa ülkeleri, Romanya da dahil olmak üzere geleneksel olarak yüksek riskli alanlar olarak kabul edilir, ancak bu konularla ilgili eğitimler şirketler ve bireyler için nadiren kolayca erişilebilir.

   Batı ülkeleri arasında birçok yolsuzluk ve rusvet yasası ve yönetmelik benimsenmiştir. Bu yasalar ve yönetmelikler şirketleri sadece kendi ülkelerinde belirli bir yasal çerçeve içinde hareket etmeye zorlamakla kalmaz, aynı zamanda yurt dışında da aynı standartlara uymaya zorlar. Örneğin, Almanya'da faaliyet gösteren çok uluslu bir şirketin başka bir yerde bir hükümet yetkilisine rüşvet vermesi durumunda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'na (FCPA) uyulmadığı için bir yaptırıma veya cezaya maruz kalması mümkündür. Bu tür bir denetim, çok uluslu şirketlerin yurtdışı işlerine büyük ölçüde odaklanmalarına neden olmustur, çünkü böyle uzaktan işletme riskleri, şirketler için önemli finansal ve itibari sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlar arasında doğrudan finansal kayıplar ve araştırma ve düzeltme için artan maliyetler yer alabilir.

   Dolandırıcılık farkındalığı oluşturma, şirket çalışanlarını ve ilgili tarafları ilgili konularda eğitme, diğer yargı bölgeleri için ilgili prensipleri ve en iyi uluslararası uygulamaları tanıtmak, dijital dahil geniş bir öğrenme modeli kullanmak, dolandırıcılık ve düzensizliklere sıfır tolerans içeren bir iç kültür oluşturmak ve mali ve itibari hasarın önlenmesi için etkili araçlardır.

Advert

Advert

Advert