“TÜRK’ÜN ÖZÜ, AKİF’İN SÖZÜ” KOMPOSİZYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. KONUSU

“İstiklâl Marşı’nın kabulünün 103. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 150. yılı münasebetiyle organize ettiğimiz “TÜRK’ÜN ÖZÜ, AKİF’İN SÖZÜ” temalı kompozisyon yarışmamıza siz de kaleme alacağınız kompozisyonunuzla katılabilirsiniz.

2. TÜRÜ

Kompozisyon Yarışması

3. HEDEF KİTLE

Romanya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet / özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri yarışmanın hedef kitlesini oluşturmaktadır.

4. GENEL KATILIM ŞARTLARI

- Yarışmaya Romanya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet / özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

- Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre olacaktır.

- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

- Her öğrenci yarışmaya kompozisyon türünde yalnız bir eserle katılabilecektir.

- Kompozisyonların yazım dili Türkçedir.

- Kompozisyon en az 200 kelimeden oluşmalıdır.

- Sadece biyografiden oluşan metinlerin katılımı geçersiz sayılacaktır.

- Seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

- Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

- Yazılacak kompozisyonların her yönüyle özgün olması gerekmektedir.

- Kompozisyonların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Kompozisyonun tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise kompozisyon değerlendirilmeye alınmayacak / derece aldıysa iptal edilecektir.

- Yarışmaya katılacak öğrenciler, eserlerini yazım kurallarına dikkat ederek, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk olacak şekilde Word formatında hazırlayıp dijital ortamda, veli izin formu ile birlikte 1 Mart 2024 saat 17.00’ye kadar yeebukres@gmail.com adresine göndermelidir.

- Biçimsel ve teknik şartları taşımayan, yarışma takvimine uygun olarak teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Eserlerin ön yüzünde katılımcının adı - soyadı bulunmamalıdır. Eserde sadece son sayfanın sol alt köşesinde eser sahibinin ismi, okulu (açık adresi ve telefon ile birlikte) yazılacaktır.

- Yunus Emre Enstitüsü, yarışmaya katılan eserlerin yarışma faaliyetleri çerçevesinde basılmasına, yayımlanmasına, paylaşılmasına, internet yoluyla iletimine dair her türlü tasarruf hakkına sahiptir.

- Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.

5. DEĞERLENDİRME

Değerlendirme Komisyonu tarafından ilk beş dereceye giren öğrencilere durum tebliğ edilecektir. Öğrencilere ödül takdimi 9 Mart 2024 tarihinde yapılacak olup ödül töreninin gerçekleştirileceği mekân ve saat katılımcılara bildirilecektir.

6. ÖDÜLLER

Yarışma 1.’si 1000 Ron

Yarışma 2.’si 750 Ron

Yarışma 3.’sü 500 Ron

Mansiyon 1 ve Mansiyon 2: 300 Ron

Veli izin formunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

https://drive.google.com/file/d/1Z5OMSfAqEMHV_eKhQCokZmcQnI_5FUZw/view?usp=sharing

Advert

Advert

Advert