Romen hükümeti tarafından ekonomik önlemler kapsamında yeni yürürlüğe girmesi beklenen vergiler şu şekilde:

Yeni vergiler önümüzdeki günlerde onaylanması halinde yürürlüğe girecek.

-Çok uluslu şirketlere %1 vergi, eğer %16'lık vergi cironun %1'ini temsil etmiyorsa.

- Cirosu 300.000 lei'nin altında olan mikro işletmeler için ciro üzerinden %1.

- Cirosu 300.000 lei'nin üzerinde olan mikro işletmeler için cirodan %3.

 Kârlılığı %30'un üzerinde olması durumunda HORECA sektörü için %3 vergi.

- Kumar kazançları/büyük ikramiye ödülleri üzerinden %21 vergi

- inşaat/tarım/gıda sektörü çalışanları yüzde 10 sağlık katkı payı ödeyecek

- IT çalışanları yüzde 10 gelir vergisi ödeyecek.

- 1 Ekim'den itibaren standart asgari ücret 3.300 lei

- inşaatta asgari ücret 4.500 lei

- Değeri 500.000 Euro'nun üzerindeki lüks konut binaları ve 75.000 Euro'nun üzerindeki otomobiller için minimum %0,3 vergilendirme

 - "ölüm sonrası vergi" - veraset vergisinin %1-%3'ten %3-%5'e yükseltilmesi

 - Bankalar için %1 ciro vergisi (kurumlar vergisine ek olarak)

- Yüksek şeker konsantrasyonuna sahip gıdalar için %9'dan %19'a kadar KDV

- Alkol ürünlerine yönelik tüketim vergilerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren %10 oranında güncellenmesi

- 1 Ocak 2024'ten itibaren enerji ürünlerine ilişkin ÖTV enflasyon oranı güncellemesi

- Tütün ürünlerine yönelik özel tüketim vergilerinin 1 Ocak 2024'ten itibaren %10 oranında güncellenmesi

Advert

Advert

Advert