Maarif Giriş ve Bursluluk Sınavı-2023 (MAGİS-2023) 27 Mayıs 2023’te Yapılacak.

Başvuru için: https://magis.turkiyemaarif.org

(Sınav Ulusal/Romen Bölümü Ortaokul ve Lisesini kapsamaktadır.)

Bilgi için (0374 467 544) veya office@imsb.ro 

Advert

Advert

Advert