GÜNCEL
Giriş Tarihi : 12-11-2022 12:50

Finlandiya ziyaretinden kalan izlenimler..

"FİNLANDİYA'DA EĞİTİM SİSTEMİNDE SPORUN YERİ"

Finlandiya ziyaretinden kalan izlenimler..

Değerli okurlar dünyada eğitimdeki başarısı zirvede olan Fin­lan­di­ya eğitiminde öncelik BAŞARI’lıdeğil ; " MUTLU ÇOCUKLAR "yetiştirmektir...

İşte buna önem verdikleri için eğitim sisteminde Beden Eğitimi dersine ve spora çok büyük önem veriliyor.

Fin­lan­di­ya’da hiç­bir öğ­ret­men ya da okul mü­dü­rü aka­de­mik ba­şa­rı art­sın ÖSS sınavlarına hazırlandın diye Beden Eği­ti­mi der­sin­den öğ­ren­ci alıp ma­te­ma­tik dersi iş­le­mi­yor.
Fin­lan­di­ya’da seç­me­li ders­ler öğ­ren­ci­le­rin is­tek­le­ri­ne göre se­çi­li­yor.

Ve burda öğrencilerin en çok seçtiği derslerin başında Beden Eğitimi dersi ve uygulamalı dersler geliyor.

Fin okul­la­rın­da spora bol bol yer var ama spor kar­şı­laş­ma­la­rı ya­pa­cak ta­kım­lar yok­. Çünkü Fin okul­la­rın­da re­ka­bet, üs­tün­lük ka­zan­mak; Fin kül­tü­rün­de değer ve­ri­len bir şey de­ğil­.

Fin­lan­di­ya’da Beden Eği­ti­mi ve spor ders sa­at­le­ri eği­tim sis­tem­le­rin­de her okul­da zo­run­lu ders­tir.

Beden Eği­ti­mi ve Spor ders­le­ri 1.sı­nıf­tan 9. sı­nı­fa kadar branş öğ­ret­me­ni ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­mak­ta­.

Her yaştan insan için egzersiz yapmak popüler bir hobi olduğu için çocuklara da okullarda egzersiz yaptırıyolar.

Yürüyüş, koşma, bisiklet sürme, kayak, buz pateni, kürek çekme, yelkencilik vb. Spor kulüpleri Fin eğitiminde önemli bir role sahip.

Ha bir de ; sınıfların içi dikkatinizi çekiyor.

Alışık olduğumuz klasik sıralar, tahtalar, bu ülkede görmemiz neredeyse imkansız.

Her sınıf, öğrencilerin rahatlıkla hareket edebileceği kadar.
Büyük eşyalar ile kaplanmıyor.

Oyuncaklar, bilim malzemeleri, puf koltuklar, yuvarlak masa ve sandalyeler var sadece. Sanki kendi evinde imiş duygusunu veriyor..

Aslında bu düzen bizim ülkemizde ana okullarında kullanılıyor.

Ve burada dikkat ederseniz farkına varırsınız...!

Küçük öğrenciler anaokulu  okula gitmeye meraklı ve istekliler...

Değerli Hayat okurları..! Finlandiya eğitim sisteminin kritiğini önümüzdeki günlerde yapmaya devam edeceğiz..

Seyfi Özkan

AdminAdmin