Advert
https://www.hayat.ro/files/uploads/user/70947.png
Cüneyt TÜRKTAN
Advert

Yeni Normalde Dijital Dönüşüm

11-03-2021 23:40

Mart 2020 de şiddetlenen ve çevremizi saran salgınla birlikte geçici olarak yaşam tarzımızı ve iş yapış şekillerimizi değiştirmiştik. Geçici olduğunu sanıyorduk. Öyle olmadı. Salgının son bulacağına dair çeşitli varsayımlar tutmazken salgın global olarak şiddetini ikinci dalga , üçüncü dalga şeklinde arttırmaya devam ediyor. Komşu ülkeye gitmeyi bırakın yan komşuya bile giderken iki kere düşünmeye başladık. Avrupa Birliği ülkeleri vize verme işlemlerini askıya alırken aşı pasaportunu gündeme getirdi. Belirlenen ve kabul gören aşılar haricinde olanlara seyahat kısıtlaması konmaya çalışılıyor. Bunun yanında gelişmiş ülkeler aşıda öncelik alırken gelişmekte olan birçok ülke geri plana düştü. Dünya hızla bir ikilem içine girerken seyahat etmeden iş görüşmelerini tamamlayabilmek ve ülkelerarası ticareti kesintisiz devam ettirmek en büyük hedef oldu. Yine burada bir sorun daha ortaya çıkıyor ki özellikle sağlam dijital alt yapısı olan ülkelerin yeni normalde hayatları daha kolay olacak. Tabi ki hızlı internet veya 5G mobil telefon sistemleriyle de iş bitmeyecek. Nasıl görüşmeler, toplantılar ve konferanslar zoom veya benzeri görüntülü sistemlerle yapılıyorsa kamunun ve özel sektörün altyapısı ve çalışma şekilleri de dijital dönüşüme öncelik verilerek yeni normale ayak uydurmaları gerekiyor. Özetle her sistemin uzaktan iletişimle çalışır hale getirilmesi ve kullanıcıların kolayca anlayabileceği bir ortamda olmasıdır.
   2020 birçok ülke ve insan için her bakımdan kaybedilen yıl oldu. Bununla birlikte herkes bir geri yaslanıp düşünme fırsatı yakaladı ve gerekli ayarlarını yapabildiler.
   Bu arada güçlü olmayanlar ve yeni ortama ayak uyduramayanlar sistem dışına çıkarken olaylara pozitif gözle bakabilenler fırsatları değerlendirmeye başladılar. Sorunların biteceği 2021 derken sağlıkçılar 2022 sonlarına kadar aşılar tamamlansa bile tedbirli olunmasını söylüyorlar. Önümüzdeki iki sene hem sağlıklı ortama uyabilme hem de iş yapış bakımından çok farklı geçeceğe benziyor. Salgının başladığı günden bugüne bir sene geçmesine rağmen birçok ülkede sokağa çıkma yasağı var. Birçok işyeri kapalı ve belki de bir daha hiç açılamayacaklar. Avrupa Birliği içinde bile ülkelerin sınırları birbirlerine kapalı tutulurken salgının kontrol altına alınması öngörülüyor. Aşılanma süreci ve nüfusa oranı dünyanın geleceği açısından dönüm noktası olarak görülmeye başlandı.
   Bu süreç ve ortam otomatik olarak hepimizi çözüm ve yeni fırsat arayışlarına doğru yönlendirdi. Ekonomik toparlanmanın şekli ve yeniden yapılanma gündemden hiç düşmeyecek ve alışılan iş yapış ve yaşam tarzları değişime açık olacak. Belki de birçok şeyi gözden geçirip sıfırdan başlamak gerekecek. En önemli gelişme belki de 2019 da dünya liderlerinin toplandığı Davos’da Dünya Ekonomik Forumunda Endüstri 4. Konusuna ana konu olarak değinilip üretimde otomasyona yönelineceğinin altı çizilmişti. Aynı şekilde 2020 Davos’unda ise özellikle kablosuz(mobil) hızlı internet altyapısı 5.G gündeme getirilmişti. Artık dijital ekonomi hayatın bir parçası olacağı ve iş yapış şekillerinin buna ayak uydurması gerektiği nerdeyse her oturumda konuşulmuştu. Dünyanın dijital iletişim ile birbirine bağlanacağı, dijitalleşecek ülkeler ve dijitalleşemeyecek olanlar diye dünyanın ikiye ayrılabileceği gündeme gelirken 2020 Ocak ayında Covid salgını bir tek Çin’in gündemindeydi, daha dünyayı etkilememişti.
   Covid salgını hız kazanmasıyla hepimiz evlere kapanırken Endüstri 4. devrimi ve mobil hızlı internet süreçleri de hız kazandı. Endüstri 4. de bütün üretim ekipmanlarının sensörlerle internet üzerinden merkezi sistem tarafından kontrol ve bakımını kolaylaştırıp insan gücünü en düşük seviyeye indirmeyi öngörüyordu. Ayrıca gelecekte insan temasından çok işler makineler vasıtasıyla ve elektronik ortamda yapılması bekleniyordu. Bu süreç Covid salgını ile çok hız kazandı. Yeni iş yapış şekilleri otomatik olarak ortaya çıktı. Teknolojiye adapte olmak dijital dönüşüme ayak uydurmak şart oldu. Otomasyona geçiş hızlanırken e-ticaret de her kategori ürün ve servise ulaşabilecek gibi görünüyor. On senede olması beklenen gelişmeler belki iki üç seneye sığacak.

Reklamı Geç
Advert