Advert
https://www.hayat.ro/files/uploads/user/70947.png
Cüneyt TÜRKTAN
Advert

Küresel Politikalar Asya Pasifik’te mi yazılıyor?

27-11-2022 12:57

Her sene bir ülkenin başkanlığında sürdürülen G20 toplantıları bu sene Endonezya Başkanlığında dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 liderlerinin katılımı ile Kasım ayının 13 ile 16 sında Bali’de yapıldı. Bu sene sunulacak tebliğlerin hazırlandığı alt grup toplantılarına ben de katıldım. Yıl boyu yapılan çalışmaların sonuna gelinmişti ve meşale gelecek sene başkanlığı devir alacak Hindistan’a teslim edilecekti. Tebliğlerin hazırlanma sürecinde kamunun ve özel sektörün birlikte çalışması ve ekonomik çözümleri yıllarını tartışmaları başkanlığın olduğu ülkeye ayrı bir katkı sağladığı gibi diğer G20 ülke politikalarında da yaptırım gücü oluyor. Tüm dünya da izleyip ilham alıyor. 2015 yılında G20 Başkanlığı Türkiye’de iken Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın talimatları ile W20

(Women20) kurularak kadınların ekonomiye katkıları ile ilgili çalışmalar başlatıldı ve o günden bugüne başkanlığı devir alan ülke yeni tebliğlerle politikalarda belli bir ses ve yol haritası oluşturma görevi üstlendi.

Tebliğleri özetlemeden önce G20 öncesi ve sonrası gerçekleştirilen iki başka toplantı da dikkat çekiciydi. Biri G20’den hemen önce 8-10 Kasım tarihlerinde Vietnam’da Phnom Penh’de gerçekleşen Güney Asya Ülkelerinin toplantısında Başkan Biden ABD’nin Çin’in bölgede artan gücünü dengelemek için bölgesel bir blok yapılanmasına destek olacağını ve yardımlarını arttırılacağını belirtmesi dikkat çekiciydi. İkinci toplantı ise G20’yi takip eden günlerdeki Bangkok Tayland’da gerçekleştirilen APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği) toplantısıydı. Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping'in ‘’Bölgenin kimsenin arka bahçesi olmadığını‘’ belirtmesi dikkat çeken bir mesajdı.

Buna karşılık ABD Başkanı Biden ile Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping Bali’de G20 zirvesinde ikili görüşme yapıp bir süredir kopuk olan iletişimin kanallarının arttırılmasına yönelik açıklamalarda bulundular.

Bu sene Rusya Devlet Başkanı Putin’in G20 toplantılarına katılmaması dikkat çeken bir konu oldu. Özetle 8 ve 18 Kasım tarihleri arasında yapılan zirvelerde Güney Asya ülkeleri üzerinden yeni küresel politikalar belirlenmeye çalışıldı.

Endonezya Başkanlığında gerçekleştirilen ve hazırlanan G20 Başkanlar ortak tebliğini özetlersem küresel ekonomideki hassasiyetlerden Covid salgınına, ve de iklim değişikliğine kadar geniş bir yelpazeyi kaplıyor.

Küresel ekonomi iyileştirilmesi için G20 ülkelerinin uluslararası makro politikalarda işbirliğinin şart olduğu, somut işbirlikler de dahil olmak üzere ortak zorlukların üstesinden gelmek için mevcut tüm politika araçlarının kullanılmasını, kesin, hızlı ve gerekli eylemlerin üstlenilmesini esas olarak görüyorlar. Bunu yaparken, gelişmekte olan ülkeleri, özellikle en az gelişmiş ve gelişmekte olan küçük ada devletlerini, küresel zorluklara yanıt verme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına(SKA) ulaşma Endonezya G20 Başkanlığı temasına uygun olarak - Birlikte İyileş , Birlikte Güçlü - istihdam ve büyüme sağlayan güçlü, kapsayıcı ve dayanıklı bir küresel toparlanma ve sürdürülebilir kalkınma için gündem ve koordineli eylemler gerçekleştirmeyi öngörüyorlar.Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak yapılmayı planlananlar şöyle sıralanabilir.

Makro ekonomik politika kararlarımıza ve işbirliğimize çevik ve esnek kalınmalı, uzun vadeli büyümeyi, sürdürülebilir ve kapsayıcı, yeşil ve adil geçişleri desteklemek için kamu yatırımları ve yapısal reformlar yaparak özel yatırımları teşvik edilecek. Çok taraflı ticareti ve küresel tedarik zincirlerinin direncin güçlendirilecek. Merkez bankalarının fiyat istikrar taahhüdü ile uzun vadeli mali sürdürülebilirlik sağlanacak.

Gıda ve enerji güvenliği teşvik edilecek ve piyasaların istikrarını desteklemek için harekete geçilecek, ayrıca fiyat artışlarının etkisini azaltmak için geçici ve hedefe yönelik destekler sağlanacak. Üretiliciler ve tüketiciler arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve uzun vadeli gıda ve enerji güvenliği ihtiyaçları için ticareti ve yatırımları arttırarak, esnek ve sürdürülebilir gıda, gübre ve enerji sistemleri oluşturulacak.

Düşük ve orta gelirli ülkeler ve diğer gelişmekte olan ülkeler için, SKA desteği için özel yatırımları ve de alt yapı yatırımlarını hızlandırmak da dahil olmak üzere çok çeşitli yenilikçi finansman kaynakları ve araçları aracılığıyla daha fazla yatırımlar öngörülüyor. Sürdürülebilir kalkınma yoluyla herkes için refah sağlayarak, Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarının başarısını hızlandırmak taahhüt edildi ve önemi belirtildi.

Tebliğin detaylarına linkden ulaşabilirsiniz;

www.g20.org

2022 G20 Bali Update 

Reklamı Geç
Advert