GÜNCEL
Giriş Tarihi : 21-11-2018 19:42   Güncelleme : 21-11-2018 19:42

TİKA, Romanya’da üç yeni projesinin açılışını gerçekleştiredi

TİKA, Romanya’da üç yeni projesinin açılışını gerçekleştiredi

TİKA, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirdiği üç projenin açılışını bugün Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik ve TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer ve yerel üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirdi.

TİKA; Romanya Milli Kütüphanesi'ndeki Eserleri Dünya Çapında Erişime Açıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'nın ulusal kültür mirasının birinci derecede muhafaza ve idaresinden sorumlu kurumu Romanya Milli Kütüphanesine, Osmanlı dönemine ait değerli belge ve eserlerin de bulunduğu tüm dokümanların dijital ortama aktarılarak korunması ve aynı zamanda avrupa ve dünya kütüphanelerine ulaştırılarak araştırmacıların hizmetine sunulması amacıyla profesyonel tarama ve dijital depolama sistemlerinin kurulumunu sağlayarak ortak hafızanın korunmasına destek oldu.

Dijital depolama sistemi kurulumu törenine Romanya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Viviana ANGHEL , Romanya Milli Kütüphane Müdürü  Maria M. RĂDUCU, T.C. Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik, TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, akademisyenler ve STK temsilcilerinin katıldığı bir tören ile gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Milli Kütüphane Müdürü TİKA tarafından sağlanan bu destek ile hem yıllar içerisinde yıpranan ve yok olma tehlikesi bulunan kültür mirası arşiv belgelerinin kayıt edilerek korunduğu, hem de bu kıymetli eserlerin tüm dünyadan araştırmacıların erişimine açılması ile bilginin evrenselliğine katkı sağlandığını ifade etti.
Temin edilen profesyonel sistemler sayesinde bir taraftan  Romanya Milli Kütüphanesinde bulunan eserler dünya çapında araştırmacıların hizmetine sunulurken diğer yandan özellikle el yazması eserlerin okunması sırasında ortaya çıkabilecek zarar ve yıpranmalardan korunması sağlanmış olacaktır.
Romanya milli Kütüphanesine ait en değerli belgeler Özel koleksiyonlar Bölümü tarafından muhafaza ediliyor
TİKA tarafından sağlanan alt yapı desteğiyle birlikte, başta el yazmaları olmak üzere nadir ve değerli eserler, arşiv belgeleri, haritalar, grafik, gravür, fotoğraf ve süreli yayınlardan oluşan toplam 65.000 eserin bulunduğu Romanya Milli Kütüphanesine ait Özel Koleksiyon Bölümündeki dijitalleştirme çalışmaları hızla başlandı.
Yapılan çalışmalarda öncelikli olarak, koleksiyonda bulunan Osmanlı dönemine ait arşiv belgeleri ile 47 adet büyük ebatlı haritanın yanı sıra, 1. Dünya Savaşı zamanında basılan gazeteler ve 1832-1950 yıllarına ait süreli yayınlar gibi büyük formatlı belgelerin taranarak ortak tarihi mirasımıza ait hafıza niteliğindeki belgelerin korunması ve araştırmacıların hizmetine sunarak tarihe ışık tutulması planlanıyor.

Törende Konuşan Başkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK ise; “TİKA “Balkanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri Osmanlı Dönemi Evrakı ve Yazma Eserler Programı” bölgede başarılı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Romanya Milli Kütüphanesine kazandırılan modern cihaz ve donanımların her iki ülke ortak hafızasının gelecek nesillere eriştirimesine katkı sağlanmaktadır.” dedi. 
T.C. Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, TİKA ile Romanya Kurumları arasında sağlanan işbiliği neticeside gerçekleştirilen projelerden duyduğu menuniyeti dile getirirken kıymetli arşiv belgelerinin dijital ortama alınıp saklanması ve tüm dünyadaki araştırmacıların ve meraklılarının erişimine imkan sağlayan  projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi.
TİKA'nın ecdad hafızasını muhafaza ve kazanımı adına Balkanlarda uyguladığı program ile Makedonya'da 100 binden fazla dijital görüntü ülkemize kazandırılmış, Arnavutluk'ta ise 650 bin dijital görüntünün kazanılması çalışmaları başlatılmıştır.
TİKA bu alandaki programını halihazırda Bosna Hersek , Kosova, Karadağ, Arnautluk, Makedonya, Macaristan da devam ettiriyor.

TİKA'DAN EVSİZ VE KİMSESİZLERE TEMİZ YAŞAM DESTEĞİ

Aynı anda 30 ihtiyaç sahibi vatandaşın (evsizler –kimsesizler- öğrenciler) temizlik ihtiyacını karşılayabileceği Hijyen merkezi Bükreş'in merkezinde hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Romanya'nın başkenti Bükreş'te 5. Sektör Sosyal yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü işbirliğinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların, kimsesizlerin, yaşlıların, evsizlerin, öğrencilerin, istifade edebileceği Hijyen Merkezini kurarak hizmete hazır hale getirdi. 
Bükreş 5. Sektör Sosyal yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü işbirliği ile “Temiz Yaşam Projesi- Hijyen Merkezi” adıyla gerçekleştirilen proje kapsamında yaklaşık 500 m2'lik mekânın tadilatının gerçekleştirilmesinin ardından banyolar ve çamaşır yıkama alanları oluşturulması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek kullanıma hazır hale getirildi. 
Merkezin açılışı Bükreş 5. Sektör Belediye Başkanı Daniel FLOREA 5. Sektör Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Müdürü Florentina POPESCU , T.C. Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik, TİKA Bükreş Koordinatörü Yasemin Melez Biçer , 5. Sektör Sosyal Yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü Çalışanları ve STK temsilcilerinin katıldığı bir tören ile gerçekleştirildi.
Açılış programında konuşan; TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK; bölgede yaşayan gerek dezavantajlı vatandaşların ve gerekse evlerinde su bulunmadığı için zor koşullarda yaşayan anne ve çocukların temizlik ihtiyacını karşılayacak ve onlara sağlıklı ve hijyenik yaşam imkanı sunarak topluma kazandırılmalarına katkı sağlayacak bu projenin gerçekleşmesinde işbirliğinde bulununlan 5. Sektör Belediye Başkanına ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Ayda yaklaşık 6.000 kişiye hizmet verebilecek banyolardan ve çamaşır yıkama - kurutma alanlarından müteşekkil Merkezin, insanın en temel ihtiyaçlarından biri olan temizlik gereksinimini karşılarken aynı zaman da kişinin beden ve ruh sağlığının da korunmasına hizmet etmesi hedeflenmektedir.

T.C. Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş, programda yapmış olduğu konuşmasında sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirilen bu önemli proje vesilesiyle TİKA ile 5. Sektör Belediyesi ve Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Müdürülüğü arasında sağlanan işbirliğininin gelişerek devam etmesini dilediğini belirtti. 
5. Sektör Belediyesine bağlı Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü yaklaşık 285.000 nüfuslu belediye sınırları içinde yaşayan çocukların, ailelerin, kimsesizlerin, yaşlıların ve engellilerin ve sokakta yaşamlarını sürdüren evsizlerin korunmasına ilişkin sosyal politikaları ve stratejileri uygulamakla yükümlü bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölgedeki bir çok evde su bulunmadığı, bu sebeple kişisel temel hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların acil olarak desteğe ihtiyaç duyduğundan hareketle ayda yaklaşık 6.000 kişiye hizmet verebilecek 30 kişilik kapasiteli sosyal banyo tesisinin kurulması için yaklaşık 500 m2 büyüklüğünde bir alan Belediye tarafından tahsis edilmiş ve mekanın tadilatı TİKA tarafından gerçekleştirilerek  5. Sektör Belediyesine bağlı Sosyal Yardım ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü işbirliğinde  “Temiz Yaşam Projesi- Hijyen Merkezi” adı altında Sosyal Banyo ve Sosyal Çamaşır Yıkama - Kurutma tesisleri kurulmuştur. Hayata geçirilen proje ile ihtiyaç sahibi kişilerin hem kişisel hijyenlerini sağlanmasına ve sağlıklarının korunmasına hem de toplumsal hijyen ve sağlığın korunmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir.