GÜNCEL
Giriş Tarihi : 08-09-2021 18:40   Güncelleme : 08-09-2021 18:43

T.C. Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sözleşmeli Sekreter (4/b) Sınavı Duyurusu

T.C. Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Sözleşmeli Sekreter (4/b) Sınavı Duyurusu

T.C. Bükreş Büyükelçiliği

Ticaret Müşavirliği

Sözleşmeli Sekreter (4/B) Sınavı Duyurusu

 

Müşavirliğimizde münhal bulunan bir adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

 

1. Üniversite mezunu olmak, (Yabancı uyruklular için Türkoloji mezunu olmak, Türk uyruklular için lisans eğitimini Romence eğitim veren bir üniversitede almış olmak tercih sebebi sayılacaktır.)

2. Çok iyi derecede Romence biliyor olmak,

3. Çok iyi derecede Türkçe veya İngilizce biliyor olmak,

4. Akademik nitelikte araştırma yapma ve rapor düzenleme yeteneğine sahip olmak,

5. Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

6. Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak,

7. Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak,

8. İşe başlama tarihi itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak tercih sebebi sayılacaktır,

9. Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına, çalışma veya oturma iznine sahip olmak,

10. Adayın Türk vatandaşı erkek olması durumunda Türkiye’deki askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak,

11. Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak,

12. Gerektiğinde araç kullanabilmek için ehliyet sahibi olmak ve iyi seviyede araç kullanabilmek tercih sebebi sayılacaktır,

13. Covid-19 salgını koşulları dikkate alındığında, en az 2 doz Covid-19 aşısını olmuş veya olacak olmak tercih sebebi sayılacaktır.

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

 

1. Özgeçmiş (CV’de adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Kimlik belgesi

3. Lisans diploması

4. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

5.Olması halinde Romence, Türkçe, İngilizce dil bilgisi seviyesini gösteren dil yeterlilik belgesi

6.Başvuru sahibinin ekonomik ve ticari konulara olan ilgisini gösteren 1 sayfalık niyet mektubu

 

III) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

 

İlanda belirtilen niteliklere haiz olan ve sözleşmeli sekreter olarak Müşavirliğimizde istihdam edilmek isteyen kişilerin yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte Müşavirliğimizin “Turkish Embassy Office of The Commercial Counsellor, Bd Magheru 24 Et.4 Apt:27, Bucharest“ adresindeengeç 29 Ekim 2021 tarihi akşamına kadar olacak şekilde taahhütlü posta yoluyla /elden veya bukres@ticaret.gov.tr adresine e-posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılacak başvurularda, aslının daha sonra ibraz edilmesi kaydıyla 2 ve 3 sayılı belgelerin fotokopisinin iletilmesi/ elden teslim edilecek başvurularda aslı görülmek suretiyle anılan belgelerin fotokopilerinin kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Müşavirliğimiz sorumlu değildir.

 

IV) SINAVLAR

Özgeçmişler üzerinde yapılacak inceleme neticesinde başvuruda bulunanlara sınava girip giremeyecekleri konusunda bilgi verilecektir. Sınava girmesi uygun görülen adaylara sınav tarihi ve sınava ilişkin detaylı bilgi bilahare bildirilecektir. Yapılacak sınav Müşavirliğimizin “Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçliği, Ticaret Müşavirliği Ofisi, Bd Magheru 24 Et.4 Apt:27, Sector 1, Bükreş“ adresinde gerçekleştirilecektir.Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilememesi halinde şahıs sınava alınmayacaktır.

 

İdare gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapmaya, atamaları yapılmış olanlar için atamaları iptal etmeye, idare tarafından kendilerine bir ücret bedeli ödenmiş ise bu bedeli yasal faizi ile birlikte tazmin etmeye yetkilidir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliği

Ticaret Müşavirliği

Bd. Magheru No:24, Apt.27 Sector 1

Bükreş/Romanya

T: 0040213183939

E-posta: bukres@ticaret.gov.tr

 

 

 

AMBASADA REPUBLICII TURCIA LA BUCUREŞTI

BIROUL CONSILIERULUI COMERCIAL

Anunț privind scoaterea la concurs a postului de secretar (4/B)

 

Biroul Consilierului Comercial de pe lângă Ambasada Turciei la București anunță recrutarea prin concurs a unei persoane în funcția de secretar.

I) CERINȚE PENTRU CANDIDAȚI:

1. Absolvent studii superioare, (de preferat absolvent al unei facultăți cu predare în limba română pentru candidații de origine turcă, respectiv absolvent de studii în turcologie pentru candidații de origine străină);

2. Fluent în limba română;

3. Fluent în limba turcă sau engleză;

4.Să aibă cunoștințe în metode de cercetare la nivel academic și întocmire rapoarte;

5. Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;

6. Să aibă calitățile necesare îndeplinirii sarcinilor de muncă;

7. Să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite funcția ocupată;

8. De preferință să nu fi împlinit vârsta de 35 de ani la data începerii activității;

9. Să dețină permis de muncă sau de ședere, sau să fie cetățean al țării unde urmează să își exercite funcția;

10. Pentru candidații de origine turcă să aibă stagiul militar efectuat sau amânat, acolo unde este cazul;

11. Să nu aibă cazier judiciar;

12. Preferabil să dețină permis de conducere și să fie un bun șofer;

13. Se va acorda prioritate candidaților care au deja sau vor avea schema completă de vaccinare anti-Covid-19.

II) DOCUMENTE NECESARE:

1. Curriculum vitae (CV-ul trebuie să includă și informații de contact precum adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail);

2. Carte de identitate;

3. Diploma de licență;

4. Două fotografii tip pașaport efectuate în ultimele 6 luni;

5. În cazul în care există, certificatul de competență lingvistică pentru limbile română, turcă, engleză;

6. Scrisoare de intenție de o pagină care să descrie interesul candidatului pentru domeniul economic, respectiv comercial.

III) METODOLOGIA ȘI DATA LIMITĂ A DEPUNERII CANDIDATURII

Persoanele care îndeplinesc cerințele din anunț și care doresc să se înscrie își pot depune candidatura fie trimițând documentele menționate mai sus prin poșta recomandată sau cu depunere personală la Biroul Consilierului Comercial al Ambasadei Turciei în România, Bd. Magheru 24 Et.4 Apt. 27, Bucureștiˮ, fie prin e-mail la bukres@ticaret.gov.tr, până cel târziu pe 29 Octombrie 2021 seara.

Se acceptă fotocopii pentru documentele de la nr. 2 și 3, cu condiția ca originalele să fie depuse ulterior. Instituția noastră nu își asumă responsabilitatea pentru întârzierile și pierderile care pot apărea prin poștă.

IV) EXAMENUL

După etapa verificării CV-urilor candidații vor fi informați dacă pot susține sau nu examenul. Candidații considerați eligibili pentru a susține examenul vor fi apoi informați în detaliu despre data și forma examenului. Acesta va avea loc la adresa Biroului Comercial de pe lângă Ambasada Republicii Turcia la București, Bd. Magheru 24 Et.4 Apt. 27, Sector 1, București. La susținerea examenului trebuie prezentat pașaportul sau cartea de identitate în original. În absența acesteia, persoana nu va avea acces la examen.

Instituția este autorizată să acționeze în justiție pe cei care fac uz de fals în documente sau declarații, să anuleze numirile pentru cei considerați admiși și să despăgubească eventualele taxe.

 

Ambasada Republicii Turcia la București

Biroul Consilierului Comercial

Bd. Magheru Nr. 24, Ap. 27

Sector 1, București / România

T: +40213183939

E-posta: bukres@ticaret.gov.tr