EKONOMİ
Giriş Tarihi : 16-01-2020 22:08

“Romanya'da güçlü bir düzeye ulaşan Türk yatırımlarının 2020'de artarak devam edeceği öngörüsündeyiz”

“Romanya'da güçlü bir düzeye ulaşan Türk yatırımlarının 2020'de artarak devam edeceği öngörüsündeyiz”

14 senedir Avrupa Birliği'nde (AB) yer almak, yapısal reformların çoğunun yapılmış olması, hukuksal altyapının oluşturulması, yurt dışından doğrudan yabancı yatırım çekilmesi ve ekonomik gelişim, Romanya'ya son 20 yılda 5 kat artış gösteren bir gayrı safi milli hasıla getirmiştir. Ancak bu noktada 2008 yılında yaşanan global ekonomik krizin Romanya'ya olan derin etkisini de unutmamak gerekir. Son 5 senede ise büyüme ortalaması %4,5'un üzerindedir. Her ne kadar 2019 için belirlenen ekonomik hedefler tutturulamamış olsa da (%1'in altında bir farkla) ve 2020 için yapılan büyüme tahmini 2019'dan daha düşük öngörülse de, yukarıda belirtilen göstergeler Romanya ekonomisinin uzun dönemde istikrarlı ve daha öngörülebilir bir yapıya ulaştığını göstermesi açısından önemlidir.

   Romanya'ya yönelik doğrudan yabancı yatırım ilgisi ise artarak devam etmektedir.

   İç siyasi çalkantıların bu güne kadar Romanya ekonomisi üzerinde önemli olumsuz bir etki oluşturmadığını gözlemlemekle beraber, 2020'de ekonomiyi ilgilendiren bir başka önemli husus ise yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimlerin öne alınması ve ilk baharda, yerel seçimlerle birlikte yapılacak olmasıdır ki bu gelişmeyi olumlu bir etken olarak görmekteyiz. Zira yılın tamamının seçim odaklı faaliyetlere ayrılması yerine yatırım ve ekonomi öncelikli gündeme yılın ilk yarısı sonu itibariyle dönülebilecektir. Diğer bir ifadeyle, Romanya'nın seçim ortamına belirlenen takvimden daha erken girecek ve yılın ilk yarısında bu ortamdan çıkılacak olmasını makro dengelerin daha çabuk yerine oturması açısından önemli görüyoruz. Bu kapsamda, 2020 için öngörülen büyüme oranının da üstüne çıkılabileceğini düşünüyoruz. 

Şirketlerimizin karşılaştıkları, iş gücü eksikliği gibi piyasanın yapısına ilişkin hususlarda 2020 yılı içinde yada kısa vadeli öngörülerde bir gelişme olacağı görünmemekle birlikte, hükümet tarafından alınan yabancı işçi kotalarının artırılması ve bu konuya ilişkin bürokrasinin azaltılması gibi önlemler bu hususa ilişkin kısa vadeli çözümler olarak görünmekte  ve şirketlerimizi rahatlatmaktadır. Bunun yanında, 2020 yılı içinde mali ve ekonomik mevzuatta temel değişiklikler görünmemekte, özellikle vergilendirme konusunda herhangi bir değişiklik yapılmayacağı yetkililerce netlikle belirtilmektedir. Merkez Bankasının sermaye ve döviz piyasaları üzerindeki istikrarlı ve etkin düzenleyici rolünün devam ediyor olması ise makroekonomik dengeler anlamında 2020 ve müteakip süreç için bir diğer olumlu öngörüyü teşkil etmektedir. 

   Romanya'da güçlü bir düzeye ulaşan Türk yatırımlarının 2020'de artarak devam edeceği öngörüsündeyiz. Özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde Romanya'nın Ankara Büyükelçi Sn. Gabriel Şopanda'nın teşrifleri ile Mersin, Tarsus, Adana, Karaman ve Konya'da gerçekleştirdiğimiz Panellere gösterilen yoğun ilgi, bizlerin Romanya'ya Türkiye'den yeni yatırımlar geleceğine yönelik olan inancımızı güçlendirdi.

   TİAD ise, her zaman olduğu gibi, değerli Üyelerinin 2020 yılında da en yakın destekçisi olacaktır. İş dünyamızın Romanya içindeki etkin rolünü geliştirmek, yeni yatırımların yolunu açmak ve ticari ilişki geliştirmek yada yatırım yapmak isteyen şirketlerimizin ise en yakın destekçisi olacaktır. 

   Bu vesile ile, tüm değerli TİAD Üyelerinin ve Romanya Türk iş camiamızın değerli mensuplarının yeni yıllarını kutlar, esenlik ve başarı dolu bir yıl olmasını dileriz.