Romanya'daki Türklerin Sesi
HV
07 AĞUSTOS Pazar 18:55
Advert

Advert

MAARİF MODELİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 27-12-2020 20:04   Güncelleme : 27-12-2020 20:04
MAARİF MODELİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Türkiye Maarif Vakfı,yurt dışında eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmek amacıyla 17.06.2016 tarih ve 6721 sayılı Kanun ile kurulan tek yetkili kurumdur. Bu kurum eğitimde güven, iş birliği ve dayanışma, şeffaflık, iyilikte ısrar, kuşatıcılık, evrensellik, ehliyet ve liyakat değerlerini benimser. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar her kademedeki eğitim uygulamalarını, faaliyet gösterilen ülkelerin eğitim hedefleri ve insan kaynağı ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

   Toplumlara katkı sağlayacak nitelikli iyi insanlar yetiştirmeyi hedefleyen Türkiye Maarif Vakfı, milli ve yerel kültürlere önem veren, çağın gereklerini karşılayan, yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsemektedir.

   Sözü edilen insanın yetişmesi için bütüncül ve dengeli bir biçimde; bilgi, beceri ve ahlak temelinde inşa eder.

     Maarif eğitim kurumlarında, çağın becerileriyle temellendirilen bu eğitim anlayışında öğrenciler; matematik, fen,sosyal bilimler, bilim ve teknoloji, ana dil ve yabancı dil eğitiminin yanı sıra  kendi kültürel değerlerinin farkında olan yetkin bireyler olarak yüksek öğrenime hazır hale gelirler.

   Günümüzde dil öğrenimi sadece bilginin öğrenilmesi, paylaşılması değil, aynı zamanda kültürlerin birbirini tanıması, iletişim kurması, kültürlerarası bir bilincin oluşması, farklı kültürlerden bireylerin birarada yaşama duyarlılığına sahip olması açısından önemli bir yere sahiptir.

   İnsanlığın ortak birikimi ile Anadolu'nun kadim irfan geleneği misyonunu göz önüne aldığında Türkçe öğretiminin önemi daha belirgin hale gelmektedir.Türkçe öğretimi ile öğrencilerin; Türkçe anlama ve anlatma becerinlerini geliştirip, iki dil ve kültür arasında iletişim kurarak farkındalığı yüksek kişiler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

   Türkiye'nin eğitim alanında dünyaya açılan kapısı konumundaki eğitim kurumlarında öğrencilerin ana dili öğrenmenin yanı sıra uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dili öğrenmeleri ve Türkçeyi B2 seviyesinde yeterliğe sahip olarak ortaöğretimden mezun olmaları hedeflenir.

   Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin modern dil öğretimi standartlarında öğretilmesini sağlamaktadır.Bu amaçla  alan uzmanları ve uygulayıcıların katılımıyla iki yıllık bir çalışmanın sonucunda Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı'nı hazırlamıştır.Program örgün eğitim kademelerine göre yapılandırılarak Türkçe öğretimi müfredatına dönüştürülmüştür.Türkçenin örgün eğitim kapsamında öğretilmesi ise Türkçenin yaygınlaştırılması konusunda yeni bir aşamayı temsil etmektedir. 

    Örgün eğitim süreci içerisinde, her yaş seviyesi dikkate alınarak uygulanan program kademeler arasında uyumlu bir geçiş yapılarak ortaöğretim kademesinde B2 düzeyine ulaşılması hedeflenmektedir. 21. yüzyılın dil öğretimi yaklaşımıyla, müfredattan hareketle, her kademeye göre  beceri temelli kitap setleri hazırlanmaktadır.

   Öğretmen donanımı ve kalitesi de dil öğretiminde oldukça önemlidir.

   Genel olarak öğretmenin alan yeterliliğine sahip olması beklenir. Bu amaçla Türkiye Maarif Vakfı 17 haftalık Öğretmen Uyum ve Geliştirme Sertifika Programını hayata geçirmiştir.

   Yapılan hizmet içi eğitimler ile öğretmenin sürekli gelişimlerine katkı sağlanır.

   Günümüzde klasik sınıf düzenini kullanmak dil öğretiminin anlam ve amacını karşılamamaktadır.Hayatın sınıfa taşındığı eylem odaklı yaklaşımı benimseyen bir anlayışla öğrencinin kendini güven içinde  ifade edeceği doğal tasarımlara ihtiyaç vardır.

   Maarif  Eğitim Kurumlarında Türkçenin iletişim dili olması arzu edilmektedir.Bu amaçla, uluslararası dil öğretimi standartlarına uygun öğrenme ortamları tasarlanmaktadır.

   Maarif Vakfı Türkçe öğretimini bütüncül bir yaklaşımla ele alır.Bir sistem içerisinde uygular.Amaç bu sistemde öğrencinin çok boyutlu yetişmesine katkı sağlamaktır.

   Türkiye Maarif Vakfı'nın bu standartları doğrultusunda Romanya Bükreş Maarif Okulumuzda zenginleştirileştirilmiş program içerikleri ve öğretmen donanımıyla Türkçe dil öğretimi gerçekleştirilmektedir.

   Bu öğretim çerçevesinde iki ayrı grup olarak uygulamalar yapılmaktadır.

   Ana dili Türkçe olanlar ve yabancı öğrenciler için Türkçe.Uygulanan Türkçe dil programı Romanya ve Türkiye arasında var olan dostluk köprüsünü, dil unsuru ile sağlamlaştırma gayesi gütmektedir.

Maarif Okulunda gerçekleştirilen etkinlikler

AdminAdmin

YORUMLAR
Reklamı Geç
Advert