GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-09-2017 20:33   Güncelleme : 19-09-2017 20:33

KDV’nin ayrı olarak ödenmesi hem firmaların hem ANAF’ın kafasını karıştıracak

Romanya'daki ekonomik gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Müşavirliğimiz, CAPİTAL dergisi yazarlarından Alexandru Urzică'nın yürürlüğe girmesi planlanan yeni KDV yasası ile ilgili yaptığı analizi tercüme ederek Romanya'da ticaret yapan iş adamlarımızla gazetemiz aracılığıyla paylaştı.

KDV’nin ayrı olarak ödenmesi hem firmaların hem ANAF’ın kafasını karıştıracak

Romanya'daki ekonomik gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Müşavirliğimiz, CAPİTAL dergisi yazarlarından Alexandru Urzică'nın yürürlüğe girmesi planlanan yeni KDV yasası ile ilgili yaptığı analizi tercüme ederek Romanya'da ticaret yapan iş adamlarımızla gazetemiz aracılığıyla paylaştı.

Haberde özetle şöyle şunlar ifade ediliyor:
Yabancı Yatırımcılar Konseyi’ne göre (Consiliul Investitorilor Străini) dürüst vergi mükelleflerine bürokratik ve yönetimsel açıdan KDV’nin ayrı olarak ödenmesi gibi önlemler yüklemesi, uzun vadeli olarak, vergi kaçakçılığını önleyecek iyi bir strateji değil.
   Hükümet, Çarşamba günü KDV’nin ayrı olarak ödenmesini onayladı ve yeni önlemin hayata geçirilmesi ile, 2020 yılına kadar, bütçeye yaklaşık olarak 6 milyar lei değerinde ek gelir sağlayacaklarını düşünmekte.
   Yabancı yatırımcılara göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren KDV’nin ayrı olarak ödenmesi sürecini zorunlu kılmak, iş dünyası üzerine son derece kötü etkiler doğuracak.
   Yabancı Yatırımcılar Konseyi’nin yaptığı basın açıklamasına göre söz konusu önlem, sürecin tüm taraflarının aktivitelerinde büyük operasyonel tıkanıklara yol açacaktır - en başta, yeni sistemin hayata konulması için gerekli tüm adımları yerine getirmesi gereken şirketler, çok büyük sayıda KDV hesap numaralarına ilişkin dilekçeler kabul edecek devlet hazinesinin birimleri ve aynı zamanda oldukça kısa bir sürede KDV hesabından cari hesaba transferlerin yapılması yöndeki talepleri onaylaması gereken Mali İdare Ulusal Kurumu (Agenția Națională de Administrare Fiscală).
   Müteahhitler Birliği de söz konusu önlemi onaylamıyor. İnşaat Alanındaki Şirketler Birliği Federasyonu (Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii) bu konuda harekete geçerek, bakış açısını hem ilgili bakanlığa hem de İş Dünyası, Ticaret ve Girişimcilik Bakanlığı’na bildirdi.
   İnşaat Alanındaki Şirketler Birliği Federasyonu’nun program müdürü Irina Forgo “Bütçe gelirlerinin arttırılması çalışmalarını anlayarak, şirketlerin aktivitelerini bir takım para miktarlarının bloke edilmesi, ek harcamaların yapılması ve iki katına çıkan muhasebe çalışmalarıyla daha da fazla ağırlaştırmayacak başka çözümlerin bulunması gerektiği kanısındayız” dedi.
   Müteahhitler, yeni kanunun, Mali İdare Ulusal Kurumu’nun (ANAF) KDV’yi iade etmede geciktiği durumlarda vergi mükelleflerinin aktiviteleri üzerinde büyük riskler doğuracağını söylüyorlar, bu ise paraların bloke edilmesi ile eşittir, sonuçları ise cash-flow’un üzerinde hissedilecektir hatta yükümlülüklerini ödeyememe durumunu doğuracak.
   Forgo “Mali İdare Ulusal Kurumu’nun (ANAF) hesap sahibinin KDV hesabından cari hesabına transferin onaylanmasında gecikmesi durumunda yaptırımların öngörülmemesi durumunda ve Mali İdare Ulusal Kurumu’nun (ANAF) KDV’nin iade edilmesine ilişkin eski model konusunda tecrübeli olan personel yapısının değiştirilmemesi/ek personel alınmaması durumunda, gerçek ve büyük sorunların yaşanacağını söyleyebiliriz” dedi.
ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNERİLERİ
   Romanya Gazbeton Üreticileri Birliği, hükümete, olası vergi kaçakçılığı riskinin bulunduğu bölgelerde, şu anda Avrupa Topluğunda araştırılan mekanizmaya dayanarak ters vergi sisteminin uygulanması olanağını araştırmasını öneriyor.
   Romanya’daki yabancı şirketlerin temsilcileri, Polonya’da, KDV’nin ayrı ödenmesi projesinin iki yıl boyunca kamuoyu tartışmasına açık olduğunu söylüyor. Yatırımcılar, sistemin seçime bağlı olduğunu ve sistemin uygulanması, iş dünyasının talebi üzerine 2018 yılına kadar ertelendiğini belirtiyorlar.
   Yine Yabancı Yatırımcılar Konseyi’nin basın açıklamasına göre “Alternatif bir önlem söz konusu sistemin yalnızca pilot proje olarak uygulanmaya konması ve yalnızca vergi kaçakçılığı riskinin büyük olduğu veya KDV’yi zamanında devlet bütçesine ödemeyen bazı sektörlerde uygulanması olup, sistemin verimliliği kanıtlandığı durumda daha geniş bir şekilde uygulanmasıdır.”
   Romanya’da, konsolide bütçenin en önemli gelirini, KDV oluşturulmaktadır. 2016 yılında ise gelirlerin %23.1 kısmını oluşturmuştur. Hükümet, kararını, Romanya’nın, aralarında ters vergilendirme, sonucu hem vergi numarasını iptal eden kişinin hem yararlananın vergi kesintisini reddetmesi olan KDV amaçlı vergi kayıt numarasının iptali gibi KDV konusunda vergi kaçakçılığının önlenmesi için birçok önlem uygulamaya koymuş olmasına rağmen, topluluk düzeyinde en yüksek KDV GAP’ıyla (bütçeye ödenmesi gereken ve ödenmeyen KDV ile ödenmesi gereken toplam KDV arasındaki oran) karşı karşıya olmaya devam eden ülke olduğunu söyleyerek açıklıyor. Mali İdare Ulusal Kurumu (ANAF) KDV’nin gönüllü olarak ödenmesi oranının 2018 yılı için %85 düzeyine çıkacağını, 2020 yılına kadar ise %90’a ulaşacağını söyledi.